7. augusta 2018 bola publikovaná nová výzva – EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov.

Podpora európskych obchodných zástupcov (sales agents) európskych filmov pozostáva z dvoch fáz:
 
– generovanie potenciálneho fondu, ktorý sa vypočíta na základe ukazovateľov medzinárodného predaja spoločnosti pôsobiacej ne európskom trhu v referenčnom období (2013 – 2017).
 
– reinvestícia takto vytvoreného potenciálneho fondu každou spoločnosťou do nasledovných modulov:
 
Modul 1 – minimálne garancie alebo zálohy za medzinárodné práva na predaj nových – copyright filmu – rok 2013 a neskôr – nenárodných európskych filmov,
Modul 2 – propagácia, marketing a reklamu na trhu, na ktorom sa nový nenárodný európsky film uvádza.
 
 
Uzávierka predkladania projektov:
6. 11. 2018
 
Viac informácií