Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.
 
Uzávierka: 25. 9. 2019

Žiadosti musia byť poslané do dátumu uzávierky v elektronickej podobe na email CNECT-I3@ec.europa.eu (do polnoci) a tiež v tlačenej bodobe poštou (1 originál a 2 kópie) na adresu: 
 
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology
Directorate I – Unit I3 – Audiovisual Industry and Media Support Programmes
For the attention of Lucia Recalde Langarica
Office: BU25 05/130
B-1049 Brussels
Belgium