Podpora európskych obchodných zástupcov (sales agents) európskych filmov pozostáva z dvoch fáz:

– generovanie potenciálneho fondu, ktorý sa vypočíta na základe ukazovateľov medzinárodného predaja spoločnosti pôsobiacej ne európskom trhu v referenčnom období (2012 – 2016).

– reinvestícia takto vytvoreného potenciálneho fondu každou spoločnosťou do nasledovných modulov:

Modul 1 – minimálne garancie alebo zálohy za medzinárodné práva na predaj nových – copyright filmu – rok 2012 a neskôr – nenárodných európskych filmov,
Modul 2 – propagácia, marketing a reklamu na trhu, na ktorom sa nový nenárodný európsky film uvádza.
 

Uzávierky predkladania projektov:
generovanie: 16/06/2017
reinvestícia: 03/10/2018
 
Viac informácií