Žiadosti sa musia týkať podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj odborných znalostí pracovníkov v audiovizuálnej oblasti v nasledujúcich oblastiach:
– získavanie publika a tvorba, marketing, distribúcia a využívanie diel (vrátane nových metód založených na digitálnych technológiách),
– finančné a obchodné riadenie, najmä s cieľom stimulovať prístup k finančným prostriedkom a nové obchodné modely,
– vývoj a produkovanie audiovizuálnych diel vrátane zdieľania vedomostí a tvorby sietí,
– príležitosti a výzvy prechodu na digitálne technológie  
 
Uzávierka predkladania projektov:
26. apríl 2018
 
Viac informácií