Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prípustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu.

Uzávierky predkladania projektov:

1. december 2017

14. jún 2018

 

Viac informácií nájdete tu.