Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prípustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu.
 
 
 
Uzávierky predkladania projektov:
1. december 2015
14. jún 2016
 
Viac informácií nájdete tu.