Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
 
Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
17. december 2015 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom a 31. októbrom 2016)
28. apríl 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2016 a 30. aprílom 2017)
 
Viac informácií nájdete tu.