Podpora prípustných činností koprodukčného fondu vrátane poskytovania finančnej podpory oprávneným tretím stranám na oprávnené projekty, ktoré musia byť v súlade s nasledujúcimi kritériami:
– výroba hraných, animovaných a dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút a primárne určených na distribúciu v kinách,
– realizácia konkrétnej distribučnej stratégie, ktorej cieľom je zlepšiť šírenie podporovaných diel. Film musí byť distribuovaný najmenej v 3 krajinách, z ktorých je aspoň jedna zapojená do podprogramu MEDIA a aspoň jedna je krajinou tretej strany.
 
Žiadateľom musí byť koprodukčný fond, ktorý má právnu formu a svoju činnosť vykonáva najmenej 12 mesiacov, pričom jeho hlavnou činnosťou je podpora medzinárodných koprodukcií.
 
Uzávierka predkladania projektov:
6. marec 2018
 
Viac informácií