Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
 
Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:

23. november 2017 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2018 a 31. októbrom 2018)

26. apríl 2018 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2018 a 30. aprílom 2019)

Viac informácií nájdete tu.