Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:

1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,

2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút (v prípade seriálu každá epizóda trvá minimálne 25 minút), ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.

Podpora môže byť udelená balíkom 3 až 5 projektov.

Uzávierka predkladania projektov:
5. február 2015

Viac informácií