Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre balíky 3 ž 5 projektov:
 
1. hraných, animovaných a tvorivých dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hraných filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 90 minút, animovaných (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 24 minúttvorivých dokumentárnych filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierka predkladania projektov:
4. február 2016
 
Viac informácií