Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou (príbeh musí byť prítomný počas celej hry, nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.
 
 
 
Uzávierka predkladania projektov:
3. marec 2016