Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:
 
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
 
2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minúttvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Uzávierky predkladania projektov:
17. november 2016
20. apríl 2017
 
Viac informácií nájdete tu.