23.9.2015 bola publikovaná nová výzva – EACEA/21/2015 Podpora televízneho vysielania.
 
Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
 
Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
3. december 2015
26. máj 2016
 
Viac informácií nájdete tu.