Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre balíky 3 ž 5 projektov:
 
1. hraných, animovaných a tvorivých dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
2. hraných filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 90 minút, animovaných (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 24 minút a tvorivých dokumentárnych filmov (filmov alebo seriálov) trvajúcich celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.
 
Po novom, schéma na podporu vývoja balíkov projektov poskytuje aj tzv. entry point pre mladé, začínajúce talenty (emerging talents), ktoré majú za sebou etablovanú produkčnú spoločnosť (žiadajúca spoločnosť). Za týmto účelom môže žiadateľ do svojho balíka projektov (3 až 5 filmov) pridať jeden krátky film (animovaný film, kreatívny dokument alebo hraný film s max. dĺžkou 20 min.). V takomto tomto prípade je príspevok vo výške max. 10 000,- EUR na produkciu (nielen na vývoj) krátkeho filmu. Viac informácii nájdete v smernici v časti 6.1. Prípustní žiadatelia.
 
Uzávierka predkladania projektov:
2. február 2017
 
Viac informácií