Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prípustného zoskupenia distributérov (minimálne 7), ktoré koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu.

Uzávierky predkladania projektov:
4. december 2014
2. júl 2015

Viac informácií nájdete tu.