Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou(príbeh musí byť prítomný počas celej hry (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.
 
 
Uzávierka predkladania projektov:
8. marec 2018

Viac informácií