Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

 

Uzávierka predkladania projektov:
22. január 2015
 

Viac informácií nájdete tu.