Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Macedónska republika podpísali dohody o účasti na programe Európskej únie Kreatívna  Európa. Na základe podpisu memoranda o porozumení sa môžu kultúrne organizácie z týchto zemí uchádzať o financovanie z programu Kreatívna Európa, spolupracovať s kolegami v rámci EÚ a získať podporu na preklady literárnych diel. Môžu sa tiež zapojiť do kultúrnych sietí a využívať medzinárodnú výmenu know-how. Bosna a Hercegovina se bude podieľať na obidvoch podprogramoch Kreatívnej Európy – Kultúra a MEDIA, dalšie dve zeme sú zatiaľ zapojené iba v podprograme Kultúra. Srbsko a Albánsko podpísali podobné dohody v júni.