V súvislosti s pandémiou COVID 19 vstupujú do platnosti úpravy pri implementácii projektov podporených z programu Kreatívna Európa. Viaceré termíny uzávierok budú posunuté a v rámci prebiehajúcich projektov bude umožnená väčšia flexibilita.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/creative-europe-covid19-qa2-11-04-20.pdf