Druhá časť nových výziev programu Kreatívna Európa MEDIA bola vyhlásená, informácie nájdete na našej stránke a na portáli FTOP.

Cluster Content

European co-development

Podpora producentského a scenáristického vývoja audiovizuálnych diel je určená pre nezávislé produkčné spoločnosti. Žiadosť môže predložiť konzorcium najmenej 2 spoločností z 2 rôznych krajín (koordinátor/manažér projektu a partner).
Dátum uzávierky: 06.03.2024

European mini-slate development
Podpora producentského a scenáristického vývoja súboru 2 – 3 audiovizuálnych diel určených pre krajiny s nízkou AV kapacitou (vrátane Slovenskej republiky), je možné (voliteľne) pridať do súboru projektov jeden krátky film (podpora začínajúcich talentov).
Dátum uzávierky: 09.10.2024, žiadosti je možné podať od 4.4.2024

Spoločnosť sa teraz môže počas jedného roka uchádzať o podporu vo viacerých výzvach určených na podporu vývoja. Podmienkou je, že ten istý projekt sa nesmie objaviť vo viac ako jednej žiadosti.

Cluster Business

European Film Distribution
Podpora distribúcie nenárodných európskych filmov v kinách a/alebo online. Žiadosť o podporu môže predložiť distribútor so sídlom v krajinách programu MEDIA, ktorého väčšinovým vlastníkom sú občania týchto krajín.
Dátum uzávierky: 25.04.2024

European Film Sales
Podpora distribúcie európskych filmov prostredníctvom sales agentov oprávnených producentom na predaj filmu.
Dátum uzávierky: 20.6.2024, žiadosti je možné podať od 30.4.2024

Cluster Audience

Siete európskych kín
Finančná podpora existujúcich sietí kín premietajúcich európske filmy.
Dátum uzávierky: 16.07.2024, žiadosti je možné podať od 04.04.2024