Na portále Funding and Tenders Opportunities boli vyhlásené nasledujúce nové výzvy:
 

European mini-slate development

-nový program určený pre krajiny s nízkou AV kapacitou (vrátane SR), vývoj súboru 2-3 projekty
Uzávierka: 12. 8. 2021 do 17.00
 
European slate development
-VÝVOJ súboru 3-5 projektov
Uzávierka: 25. 8. 2021 do 17.00
 
TV and online content
-bývalý program TV Programming, rozšírený aj o financovanie online projektov
Uzávierka: 25. 8. 2021 do 17.00
 
Films on the Move
-podpora distribúcie európskych zahraničných filmov; žiadosť môže podať európsky sales agent koordinujúci zoskupenia aspoň 7 európskych distribútorov (Selektívna podpora distribúcie v minulom programe)
Uzávierka: 24. 8. 2021 do 17.00
 
European Festivals
-podpora jednotlivých festivalov na 2 roky
Uzávierka: 24. 8. 2021 do 17.00

-Cieľom podpory je rozvoj zručností a talentov odborníkov z audiovizuálneho sektora (Tréning v minulom programe).
Uzávierka: 26. 8. 2021 do 17.00

-Podpora pre európske trhy a koprodukčné fóra (Prístup na trh v minulom programe).
Uzávierka: 24. 8. 2021 do 17.00

Pri výzvach zatiaľ nie je spustená možnosť podávania žiadostí, možnosť bude čoskoro spustená