Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) poskytuje finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré propagujú a chránia práva a hodnoty EÚ. Niektoré výzvy sa môžu týkať aj subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

Európska komisia podporí sumou 8 miliónov eur projekty, ktoré pripomínajú rozhodujúce udalosti moderných európskych dejín vrátane príčin a dôsledkov autoritárskych a totalitných režimov, a projekty zamerané na zvyšovanie povedomia Európanov o ich spoločnej histórii, kultúre, dedičstve a hodnotách.

Priority:

pripomínanie si zločinov spáchaných v totalitných režimoch, najmä holokaustu, a výskum a vzdelávanie v tejto oblasti
Prioritou výzvy bude pripomínanie si holokaustu, výskum a vzdelávanie. Projekty v rámci tejto priority by mali: zohľadňovať európsky a nadnárodný rozmer holokaustu, jeho základné príčiny a dôsledky a dôsledky pre súčasnosť;
a/alebo zvážiť transformáciu výskumu, pamätných miest a svedectiev preživších holokaustu do praktických vzdelávacích nástrojov pre všetky časti spoločnosti, najmä pre multiplikátorov, ako sú tvorcovia politík, štátni úradníci a vedúci predstavitelia spoločnosti;
a/alebo venovať osobitnú pozornosť riešeniu problému popierania a skresľovania holokaustu

Odpor, prechod k demokracii a konsolidácia demokracie v EÚ
Projekty v rámci tejto priority by mali: analyzovať a zdôrazňovať odpor a/alebo organizovanú opozíciu;
a/alebo zdôrazniť demokratický prechod vrátane pokusov o zabezpečenie spravodlivosti pre obete;
a/alebo sa zamerať na to, ako vstup do EÚ ovplyvnil demokratické normy a postupy nových demokracií počas prístupového procesu.

 

Výzvy TU:

1. CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION – Democratic transition,(re-)building and strengthening society based on the rule of law, democracy and fundamental rights

2. CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST – Strengthening the remembrance of the Holocaust, genocide, war crimes and crimes against humanity to reinforce democracy in the EU

3. CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION – Migration, de-colonisation and multicultural European societies

4. CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION – European integration and its defining achievements