Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:

Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
 
Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
eFormuláre zatiaľ nie sú k dispozícii, mali by byť k dispozícii začiatkom týždňa od 22. októbra 2018.