Európska komisia otvorila v rámci destinácie New European Bauhaus výzvu – Transforming neighbourhoods, making them beautiful, sustainable, and inclusive na zadávanie projektových žiadostí pre rok 2024. Výzva obsahuje 3 nasledovné témy:

HORIZON-MISS-2024-NEB-01-01: Exploiting the potential of secondary bio-based products

HORIZON-MISS-2024-NEB-01-02: New governance models for the co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities

HORIZON-MISS-2024-NEB-01-03: Setting up a New European Bauhaus hub for results and impact

Európska komisia predstavila priority Nového Európskeho Bauhausu pre rok 2024 na informačnom dni v apríli 2024. Záznam z informačného dňa.

Pracovný program: Work Programme 2023-2025 / 12. Missions and Cross-cutting Activities

Otvorenie výzvy: 7.5.2024

Uzávierka: 19.9.2024, 17:00

 

Zároveň chceme upozorniť na Deklaráciu Nového Európskeho Bauhausu Slovensko 2024, ktorú v apríli zverejnili zástupcovia a zástupkyne slovenských organizácií z iniciatívy združenia Manifest 2020. V prípade záujmu môžete vyjadriť svoju podporu Deklarácii vyplnením online formulára.