Online prezentácia a diskusia uvedie slovenskej verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj možnosti zapojenia sa do projektu. Predstaví tiež ciele a partnerov platformy Manifest 2020 a inšpiratívne príklady projektov, ktoré reprezentujú oblasti zmien a inovácií súvisiacich s agendou NEB aj platformy Manifest 2020.
Do diskusie sa budete môcť zapojiť cez platformu sli.do — #neb
 
Iniciatíva Nový európsky Bauhaus vznikla vo sfére vysokej medzinárodnej politiky. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ju uviedla v septembri 2020 ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Jej zámerom je prepojiť snahy o nastavenie pravidiel udržateľnosti so záujmom o estetiku a zapájanie komunít do tvorby nového životného priestoru.
 
Jednou zo zásadných hodnôt je to, aby snahy o udržateľnosť boli naším spoločným projektom, preto sa iniciatíva NEB obrátila na verejnosť celej Európskej únie. Postupne sa k projektu pripájajú inštitúcie, združenia, jednotliví odborníci.
Na Slovensku sa prvým partnerom NEB stala platforma Manifest 2020, ktorá združuje viaceré organizácie s agendou trvalo udržateľného rozvoja. Navyše, od februára je členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie pri iniciatíve NEB Mária Beňačková Rišková, slovenská nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.
 
PROGRAM
—————
BLOK 1 — 40 minút
Čo je Nový európsky Bauhaus
—————
Širší kontext a korene NEB
— Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie
O vízii NEB
— Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie
Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnosti zapojenia sa do NEB
— Mária Beňačková Rišková, členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen
Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020
— Ľubica Šimkovicová
+ Otázky a odpovede cez http://sli.do — #neb
—————
BLOK 2 — 80 minút
Inšpiratívne projekty zo Slovenska
—————
Mestá a ľudia
— Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava
Staviame z dreva: Stavajme inak
— Pavol Pokorný, Pokorny Architekti, Staviame z dreva
Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie
— Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab
— Zdenka Pepelová, vedúca oddelenia Inolab, SCD
Top 5 z ceny Visio
— Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Zóna Nové Nivy, holistické riešenie štvrte s dorazom na komunitu
— Martin Stohl, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
— Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
Architektonické súťaže na Slovensku
— Nora Vranová, Martin Zaiček, Slovenská komora architektov
Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?
— Michal Hybský, doktorant, Fakulta architektury ČVUT Praha
— Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy
+ Otázky a odpovede cez http://sli.do#neb
Moderuje: Milota Sidorová
Podujatie sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.
—————
Partneri:
New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka
 
Slovensko sa zapojilo do prípravy Nového európskeho Bauhausu / tlačová správa

Platforma Manifest2020 sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020: „Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Európskej zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekti spolu s občanmi.“
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111

 
Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatíva slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatickú krízu. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a vysokej architektonickej kvality. Iniciatíva sa po ohlásení Nového európskeho Bauhausu Európskou komisiou rozhodla zapojiť do hnutia a priniesť v súlade s jeho cieľmi vlastné idey a víziu pre Slovensko, ktoré však majú ambíciu presiahnuť aj rámec národného kontextu. Spoločným menovateľom sa tak stali hodnoty udržateľnosti, estetiky a inklúzie. Na tomto základe sa iniciatíva zároveň chce otvoriť aj subjektom, organizáciám a jednotlivcom z iných sektorov, ktorí tak môžu prispieť k tvorbe spoločnej stratégie a hľadaniu riešení pre udržateľnú spoločnosť. Začiatkom roka 2020 sa tak partnerom Manifestu 2020 stala aj bratislavská Nová Cvernovka, ktorá združuje viac ako 400 umelcov a profesionálov z kreatívneho priemyslu a ktorá sa okrem kultúry a umenia venuje aj ekologickým témam a projektom. Cieľom Manifestu 2020 je v blízkej budúcnosti nájsť aj ďalšie pozitívne a inšpiratívne príklady z obcí a miest po celom Slovensku.

Ľubica Šimkovicová, prezidentka Manifestu 2020: „Naše partnerstvo v Novom európskom Bauhause vnímame ako podporu zo strany Európskej komisie pre otvorenie spoločenského dialógu o tvorbe životného priestoru, o kultúre prostredia, v ktorom žijeme, a sociálnej inklúzii. Spoločne sa chceme podieľať na vytvorení systémovej zmeny pre Slovensko, ale aj Európu ako lepšieho miesta pre život. Nový európsky Bauhaus je začiatkom procesu spoločného plánovania, ku ktorému pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a podeliť sa o svoje inšpiratívne príklady a myšlienky.“
https://manifest2020.sk/

 
Vo februári sa členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a ambasádorkou projektu Nový európsky Bauhaus stala Mária Beňačková Rišková, ktorá bola päť rokov riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. V súčasnosti pracuje ako nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva. „Projekt NEB vysiela viacero signálov. Jedným je, že vysoká politika sa vyvíja smerom k zapojeniu všetkých obyvateľov do tvorby strategických riešení problémov. Naplnenie vízií Európskej zelenej dohody tak nie je urgentnou úlohou len pre veľkých hráčov, priemyselné podniky, korporácie, mestá a regióny, ale musíme a máme možnosť sa do ich realizácie zapojiť všetci. Ďalším zaujímavým bodom je dôraz na kultúrny charakter transformácie, ktorou musí prejsť súčasný spôsob života. Nestačí zaviesť legislatívne reštrikcie a pravidlá nového zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, ale zmeny sa musia realizovať na vysokej kultúrnej a estetickej úrovni,“ hovorí Beňačková Rišková.
 
Spoločne s ostatnými ambasádormi, osobnosťami z oblasti architektúry, dizajnu, biznisu aj aktivizmu, medzi ktorými sú aj známi architekti ako Bjarke Ingels (BIG), Shigeru Ban, prezidentka organizácie World Human Forum Alexandra Mitsotaki, umelec Olafur Elliason, a ďalší, bude spolupracovať pri koncipovaní myšlienok a vízií projektu. V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa bude konať predstavenie Nového Európskeho Bauhausu na Slovensku formou moderovanej online prezentácie Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko. V úvode sa k účastníkom prihovorí Xavier Troussard, vedúci oddelenia Nový európsky Bauhaus v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie. Ciele, ambície a nové myšlienky v európskom kontexte predstavia Mária Beňačková Rišková, Ľubica Šimkovicová a bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška. Nasledovať bude prezentácia zaujímavých konceptov a už zrealizovaných projektov na Slovensku, ktoré predstavia slovenské osobnosti a odborníci z oblasti stavebníctva a dizajnu, kreatívneho priemyslu, Pavol Kukura a Martin Stohl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja, Zdenka Pepelová zo Slovenského centra dizajnu, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, Pavol Pokorný z platformy Staviame z dreva, Michal Hybský, doktorand na FA ČVUT, Vladimír Šimkovic z Inštitútu pre pasívne domy, Nora Vranová a Martin Zaiček zo Slovenskej komory architektov, Braňo Čavoj z Novej Cvernovky, a ďalší.
 
Livestream bude možné sledovať na:
https://manifest2020.sk/
Facebookova udalosť k livestreamu:
https://www.facebook.com/events/941938853239747/

V tom istom týždni sa 22. a 23. apríla 2021 uskutoční aj úvodná medzinárodná konferencia projektu Nový európsky Bauhaus, na ktorú pozývajú slovenskú verejnosť organizátori
konferencie z Európskej komisie a partneri projektu. Viac informácií: https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en

Kontakt pre ďalšie informácie:
Ľubica Šimkovicová, simkovicova@manifest2020.sk, +421 905 797509
Mária Beňačková Rišková maria.riskova@gmail.com, +421 903 616171
https://manifest2020.sk
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/partners-0/partners_en
Partneri Manifestu 2020:
New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka