Európska komisia spustila beta verziu nového interaktívneho nástroja na vyhľadávanie informácií o financovaní z EÚ programov pre audiovizuálne a mediálne odvetvie. Zahŕňa informácie o rôznych relevantných programoch EÚ ako sú Kreatívne Európa, Erasmus +, Horizon Europe, InvestEU a ďalších, aby audiovizuálnym a mediálnym spoločnostiam pomohla nájsť najvhodnejšiu možnosť financovania. Komisia pozýva všetky zainteresované strany na otestovanie beta verzie a zaslanie pripomienok k nástroju do 28. mája 2021 na adresu CNECT-I3@ec.europa.eu.