Už minulý rok ste si mohli všimnúť, že sa zmenil claim Kreatívnej Európy. #pushboundaries

Cieľom novej príručky je podporiť príjemcov programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity a Kreatívna Európa pri ich komunikačných aktivitách. Tieto komunikačné usmernenia pozostávajú z piatich častí usporiadaných chronologicky. Každý krok je vysvetlený podľa metodiky „čo, prečo, ako“, ktorej cieľom je ukázať všetky podrobnosti činností, ktoré budete vykonávať.

Tu nájdete manuál na propagáciu úspešných projektov: https://op.europa.eu/…/lang…/format-PDF/source-248841143