Nový interaktívny nástroj na vyhľadávanie možností financovania z EÚ je spustený online. Je určený pre spoločnosti a organizácie z audiovizuálneho a mediálneho sektora, ktorým má pomôcť zmapovať príležitosti a nájsť najvhodnejší zdroj financovania pre ich potreby. Obsahuje informácie nielen o programe Kreatívna Európa, ale aj o iných programoch a nástrojoch EÚ (napr. Horizont Europe, InvestEU). Je to jeden z prvých realizovaných výstupov akčného plánu Media and Audiovisual Action Plan.