SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
PROJEKT: Nympomaniac (r. Lars von Trier, DK, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
EACEA 21/2012
SUMA: 5 500 EUR