Od roku 2021 vychádza redizajnovaný odborný časopis ARCH. Skúmama javy a procesy, ktoré vplývajú na naše vnímanie architektúry alebo mesta. 96 strán, veľa dobrého čítania.

V čísle 1 nájdete článok Zuzany Duchovej o Novom európskom Bauhause.

https://www.facebook.com/casopisARCH