Cartoon Connection spája konferenciu kľúčových európskych a kanadských aktérov a približne 900 one-to-one stretnutí s európskymi, kanadskými a latinsko-americkými profesionálmi v oblasti animácie.
Účastníci prichádzajú so svojim animovaným projektom či programom a majú možnosť hľadať partnerov, koproducentov či distributérov.

Termín a miesto:
2. – 4. 10. 2017, Quebec, Kanada

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií 
Kontakt:
Email