Kreatívna Európa pomáha kultúrnym a kreatívnym sektorom chopiť sa príležitosti „digitálneho veku“ a globalizácie. Výzvy boli zverejnené koncom roka 2013 pre podprogram Kultúra i podprogram MEDIA  a niektoré výzvy MEDIA sú stále otvorené.  V roku 2015 bude zverejnená výzva pre vývoj nových procesov a podporu inovacií v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, vrátane spolupráce medzi kultúrnymi disciplínami ako hudba, audiovizálne, performatívne a vizuálne umenie. V roku 2016 nový garančný fond vytvorí viac príležitostí pre medzisektorové oblasti a umožní prístup k financovaniu kultúrnych a kreatívnych spoločností a organizácií.

Pridajte sak online chat a spýtajte sa, ako môže Vaša organzácia profitovať z programu; zdieľajte svoje nápady a vyjadrite svoj názor!

(Online chat sa bude odohrávať v anglickom jazyku)

1 apríla, 11.00-12.00 hod, Brusel, Belgicko
 
Facebook event tu