15. december 2022 od 10.00 online!

Výzva na predkladanie projektov v oblasti literatúry na rok 2023 je otvorená!
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizuje online informačné stretnutie, na ktorom predstaví nedávno zverejnenú výzvu na predkladanie návrhov Cirkulácia európskych literárnych diel.
Upozorňujeme, že zasadnutie sa nebude nahrávať.
V rámci možností sa účastníkom odporúča, aby pri registrácii na podujatie poskytli anonymizované údaje (firemnú e-mailovú adresu bez mena, napr. contact@companyname.com).
prihlasovanie tu:

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-creative-europe-circulation-european-literary-works-2023-call-proposals-2022-12-15_en