Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizuje online informačné stretnutia s cieľom vysvetliť nové možnosti financovania a proces podávania žiadostí. Stretnutia sa uskutočnia cez webex.

INFORMÁCIE

 
Termíny
 
Streda 30 jún, 10.00-11.30
Markets & Networking and Fostering European Media Talents and Skills / Trhy, Talenty a zručnosti (tréning)
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m099b1992658d742b84a27e3ad4ca059d
Meeting number: 175 382 1346
Password: MMmjN4BB?72 (66656422 z mobilných telefónov)
 
Štvrtok 1 júl, 14.00-15.30
European Slate and Mini-slate Development / Vývoj balíkov a minibalíkov projektov
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mc336502908333009816a0f136c3…
Meeting number: 175 680 1531
Password: 8QqXAEVC$28 (87792382 z mobilných telefónov)
 
Štvrtok 1 júl, 16.00-17.30
European Co-development / Vývoj koprodukčných európskych  projektov
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mde980f5fe515a1cd667a4cdcd8bb287d
Meeting number: 175 997 2059
Password: QGq5mDPT@33 (74756378 z mobilných telefónov)
 
Piatok 2 júl, 10.30-12.00
VOD Networks / Európske VOD siete a operátori
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m8a13539b925bb1e3e13b9e1eb61564a6
Meeting number: 175 256 5554
Password: EdsP5p52jk* (33775752 z mobilných telefónov)
 
Piatok 2 júl, 14.00-15.30
TV and Online Content / TV a online projekty
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=me0eda6d1496bc03dcc9f80f0448…
Meeting number: 175 458 8240
Password: BevK7Kjr7$4 (23857557 z mobilných telefónov)
 
Pondelok 5 júl, 10.00-11.30
MEDIA a Cross-sectoral
InnovTools and InnovLab / Inovatívne nástroje a obchodné modely, Innovation Lab
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mb4440d5708fc02e7aac6a6449c1b014e
Meeting number: 175 182 8141
Password: puMa92Ari9$ (78629227 z mobilných telefónov)
 
Pondelok 5 júl, 15.00-17.00
Cross-sectoral 
Journalism Partnerships and News Media (EACEA in collaboration with DG CNECT)
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mb62a5cadb2b0fd53bc8d724ea2a…
Meeting number: 175 595 1240
Password: uYxEpEM73@8 (89937367 z mobilných telefónov)
 
Štvrtok 15 júl, 15.00-16.30
Festivals / Európske filmové festivaly
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m2be74e40549636acbf9b6cd1187ed2d3
Meeting number: 175 932 4727
Password: QPuDd5PN5@7 (77833576 z mobilných telefónov)
 
Piatok 16 júl, 10.30-12.00
Audience Development and Film Education / Vývoj publika a filmová výchova
CLICK TO JOIN
Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m4d2b062e3c023fb3b377e7dc8bb…
Meeting number:175 311 8980
Password: cwVuRCn@782 (29887261 from phones)