Online magazín Satori.lv (www.satori.lv) je kultúrnym nezávislým mienkotvorným portálom, ktorého cieľom je udržiavať vysokú kvalitu v oblasti kultúrneho konzumu. Satori.lv bol založený v roku  2003 a pôvodne bol textovou kniožnicou a fórm , kde čitateľ mal možnosť konfrontovať svoje názory na literatúru a filozofiu. V priebehu roka sa  Satori.lv stal populárnym lotyšským online magazínom , ktorý nielenže tematicky zastrešoval aktuálne udalosti v literatúre, divadle,hudbe a s=časnom umení, ale aj každodenné eventy, texty lokálnych i medzinárodne uznávaných autorov, esejistov a komentáre k aktuálnej spoločensko politickej situácii. Viac o magazíne

Redakcia  Satori.lv  hľadá partnerov v iných európskych krajinách, ktorí zdieľajú  cieľ vytvárať kvalitný kultúrne orientovaný obsah, reflektujúc tak medzinárodný dosah magazínu. Výmena je v tomto kontexte veľmi dôležitá, keďže lotyšské publikum je zamerané najmä na udalosti odohrávajúce sa v tejto krajine bez špeciálneho fokusu na udalosti za hranicami Lotyšska. Viac o cieľoch a charaktere spoluprác