Online prednáška o PR a marketingu pre producentov 8. marca 10-11.30
CED-Team Hamburg organizuje prednášku o PR a marketingu pre producentov.
Prednášku povedie expert Laurin Dietrich. Pri vývoji projektu sa od producentov zvyčajne vyžaduje, aby predložili marketingový a mediálny koncept, ako aj nápady pre možné cieľové skupiny a ich aktivizáciu – kľúčové slovo Engagement publika. Stručný a dobre prepracovaný koncept je rozhodujúcou výhodou nielen pri žiadostiach o financovanie, ale aj pri komunikácii s potenciálnymi partnermi.

Laurin Dietrich predstavuje všeobecné stratégie a dôležité zložky marketingu, prácu s médiami i cieľovými skupinami, ktoré sú kľúčové vo fáze financovania a vývoji.
Laurin Dietrich je marketingovým konzultantom a medzinárodným sales agentom, jedným z troch partnerov WOLF Consultants (Berlín) a roky pracuje ako marketingový konzultant pre ACE Producers.

Registrujte sa do 7. 3.