Termín a miesto: 21. 11. 2022 od 15.00 dp 17.00 CET
S potešením oznamujeme, že sa bude konať online informačné stretnutie, na ktorom bude predstavená výzva na predkladanie návrhov Filmy v pohybe (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE). Výzva je zverejnená na webovej stránke Funding & tenders (europa.eu) aj na našej stránke.
Toto stretnutie bude organizované cez Webex a je k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám, ktoré majú záujem o túto výzvu, aby sa k nemu priamo pripojili.

Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mf0526327305e07804a58aa01a338b289
Meeting number:
2740 720 6780
Password:
6h6hKT8b9v? (64645882 from phones)