SPOLOČNOSŤ: Continental Film
PROJEKT: Only Lovers Left Alive (r. Jim Jarmusch, GB/DE/FR/CY/US, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 4 200 EUR