Otvorená je prvá medzinárodná výzva pre podávanie grantov v rámci programu ZMINA: REBUILDING! Ide to veľký medzinárodný projekt, na ktorom spolupracuje trnavské centrum Malý Berlín spolu s ukrajinskou organizáciou @IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. a sieťou Trans Europe Halles🇺🇦

✔️ o grant sa môže uchádzať v partnerstve aspoň jedna ukrajinská organizácia a aspoň jedna organizácia z programu Kreatívnej Európy,
✔️ maximálna dotácia pre projekt je 60 000 €,
✔️ projekty sa musia venovať téme povojnovej obnovy, budovaniu vízií budúcnosti, prezentovať odolnosť v čase vojny a obnove,
✔️ výzva je otvorená všetkým kreatívnym sektorom,
✔️ medzinárodné projekty musia zviditeľniť ukrajinských umelcov a ich diela v krajinách Kreatívnej Európy,

✔️ projekty musia priniesť témy a pohľady, ktoré sú spoločné pre ukrajinskú aj európsku spoločnosť a kreatívne odvetvia.

Viac o projekte si prečítajte webe Malého Berlína: www.malyberlin.sk/projekt/zmina-rebuilding-sk
Deadline pre podávanie projektov: 7. 11. 2023