Obdobie konzultácií: 23/01 – 16/04/2017
Podrobné informácie

Kreatívna Európa pozýva profesionálne subjekty v oblasti filmového priemyslu, aby hodnotili a pripomienkovali fungovanie podporných programov.
Cieľom je získať postrehy a názory na dôležitosť cieľov, ktoré majú podporné programy vytýčené, zároveň efektívnosť opatrení, aby mohli byť zavedené do praxe. Preto majú konzultácie za cieľ stanoviť pridanú hodnotu programu vo vzťahu k výzvam a príležitostiam kultúrneho a audiovizuálneho prostredia, v porovnaní s možnosťami podpory, ktoré dokáže členský štát sektoru poskytnúť.