Táto akcia podporí projekty navrhované kultúrnymi subjektmi – v prípade tejto výzvy – orchestrami s umelcami najmenej z 20 krajín – ktorých cieľom je ponúknuť príležitosti na vzdelávanie, profesionalizáciu a výkon pre mladých umelcov s vysokým potenciálom.