KoordinátorMVP Agency, s.r.o. (Česká republika) 

Spoluorganizátori: Kultur Aktiv e.V. (Nemecko), Institut für kulturresistente Güter (Rakúsko), Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (Slovensko)

Paralelný zážitok predstavuje putovný medzinárodný kultúrny program, ktorý predstavuje súčasné umenie. Sústreďuje sa na to, že kultúra môže byť vnímaná ako systém spoločenskej kontroly, kde ľudia formujú svoje vzory a správanie. Projekt predstavuje sériu výstav, predstavení a workshopov (v každom partnerskom meste), ktoré budú voľne prístupné verejnosti.

Projekt si kladie za cieľ poukázať na dôležitosť súčasného umenia z aspektu prepájania ľudí a ich sociálnych hodnôt.

1. Parallel Worlds – výstava súčasných umelcov

2. Parallel Sites – predstavenia ktoré kombinujú pantomímu, tanec a pohyb

3. Parallel Stories – filmové premietanie súčasných dokumentov

4. Parallel Experience – umelecké workshopy, ktorých cieľom je podporiť diskusiu medzi umelcami a predstaviteľmi politiky a spoločenského života s hlavnou témou „kultúra ako spojujúci element medzi ľuďmi a ich hodnotovým systémom“.

Výška grantu: 97.128,24 €

Webová stránka: www.paralelnizkusenosti.cz/domu_eng.html