Spojené kráľovstvo a EÚ uzavreli dohodu o obchode a spolupráci (TCA) o podmienkach ich budúcich vzťahov 24. decembra 2020, pričom tieto podmienky nadobúdajú účinnosť okamžite po prechodnom období ukončenom 31. decembra 2020. Účasť Spojeného kráľovstva v programe Kreatívna Európa 2021 – 27, ktorá sa má začať na jar 2021, nebola zahrnutá do tejto dohody.

To neovplyvní projekty financované v rámci súčasného programu (ktorý trvá od roku 2014 do roku 2020), ktorý po celú dobu trvania získa financovanie podľa podmienok dohody o vystúpení, vrátane projektov, ktoré pokračujú po 1. januári 2021.

Creative Europe Desk UK sa zatvorí 31. marca 2021.

Podprogram Kultúra

Žiadatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať nárok na mobilitu umelcov i-Portunus, v ostatných projektoch budú figurovať ako zástupcovia tzv. tretích krajín.

Podprogram MEDIA

Filmy v Spojenom kráľovstve stále môžu byť ocenené európskymi distribútormi a obchodnými agentmi v rámci výziev zverejnených v rámci programu na roky 2014 – 2020.

Zatiaľ čo priamy prístup Spojeného kráľovstva k financiám sa končí, existuje veľa medzinárodných školiacich kurzov a priemyselných iniciatív financovaných z programu, ktoré účastníkom Spojeného kráľovstva zostanú otvorené v rámci nového programu od roku 2021 do 2027.


FAKTY O KREATÍVNEJ EURÓPE

Od svojho uvedenia v roku 2014 a do roku 2018 Creative Europe pridelila 89,5 milióna EUR 376 kultúrnym a kreatívnym organizáciám a audiovizuálnym spoločnostiam so sídlom v Spojenom kráľovstve a pomohla distribuovať 190 britských filmov v ďalších európskych krajinách. Výhody programu Kreatívna Európa vysoko prevyšujú financovanie peňažných grantov. Správa o dopadoch programu Kreatívna Európa vo Veľkej Británii ukazuje silný vplyv programu na budovanie medzinárodných sietí, rastúce publikum, vytváranie pracovných miest a zručností a oveľa viac. Prínosy programu Kreatívna Európa sú zdôraznené aj v informačnej správe parlamentu Spojeného kráľovstva o brexite a kreatívnom priemysle.
Účasť v programe Kreatívna Európa sa neobmedzuje iba na členské štáty EÚ. V súčasnosti existuje 13 krajín mimo EÚ, ktoré majú čiastočnú alebo úplnú účasť. Patria sem krajiny EHP ako Island a Nórsko, ako aj susedné krajiny ako Srbsko a Albánsko. Celý zoznam nájdete na webovej stránke EACEA. Tieto krajiny musia naďalej dodržiavať určité nariadenia a politiky EÚ a musia platiť finančný príspevok, aby sa mohli zúčastniť.