Kancelária Kreatívna Európa Vám želá krásne sviatky a veľa úspechov v roku 2024!

AKTUÁLNE VÝZVY MEDIA
sú zverejnené na našej stránke aj portáli FTOP

AKTUÁLNE VÝZVY KULTÚRA tu

Informačný bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 2023

Správa o stave slovenskej audiovízie (SK/ANG)