VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014
SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
PROJEKT: Phoenix (r. Ch. Petzold, DE/PL, 2014)
SUMA: 3 000 EUR