Naučte sa pripraviť prezentáciu svojho projektu pre medzinárodný trh
– tréning vhodný pre hrané, dokumentárne aj animované projekty
 

Termín: 3. a 4. december 2018, Bratislava
Miesto : kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava
Hlavný organizátor : Creative Europe Desk Slovakia, Bratislava
Účasť na podujatí je zdarma, registrácia potrebná!! Počet miest je limitovaný

PROGRAM
 

\"\"Sibylle Kurz – špičková svetoznáma expertka na pitching a komunikačné zručnosti (Communication Coach)
Práca v oblasti médií, umenia a kultúry neustále prináša potrebu inovovať a kráčať vpred. Nápady, projekty, inovácie, nové myšlienky musia byť kreované tak, aby ich mohlo objaviť publikum. Filmári a ďalší pracovníci  v oblasti kultúry a umenia potrebujú tiež presvedčiť svojich partnerov  a potenciálnych financovateľov, aby správne pochopili ich myšlienky. Tento proces sa nazýva pitching!

 

O tréningu…
Pitching nápadu alebo konceptu pred ľuďmi rozhodujúcimi o financiách môže byť pre niektorých ľudí nervydrásajúci akt, pre iných prechádzka ružovou záhradou. Bez ohľadu na nedostatok osobnostných predpokladov, každý sa môže naučiť pripraviť si lepšiu prezentáciu a zvýšiť tak svoje šance na úspech.
Komunikačné zručnosti – verbálne a neverbálne – sú najzaujímavejším aspektom procesu predaja. Nie je to len otázka dobrého marketingového mixu. Skôr než sa dosteneme do kontaktu s  akýmkoľvek partnerom,  musíme mať na zreteli dva kľúčové prvky tohoto procesu :
PRIESKUM A PRÍPRAVU,čo v praxi znamená:

• Poznať a chápať rozdielne situáce pri PITCHINGu a zvoliť správny pístup.
• Odkryť INDIVIDUÁLNE MYŠLIENKOVÉ a PSYCHOLOGICKÉ POCHODY v náročnom prostredí pitchingu.
• Uvedomiť si dôležitosť neverbálnej stránky prezentácie.
• Naučiť sa ako prezentovať svoj projekt jasne, konzistentne a s presvedčením.
• Brať to ako zábavu!

Workshop bude pozostávať z dvoch častí:

3. december, dopoludnie
Dvojhodinová prednáška: Z akých ingrediencií „namiešať“ silnú a presvedčivú prezentáciu
– dôležitosť konzistentnej prípravy, z ktorej budete mať dobrý pocit pri pitchingu 
Skupinová práca – treba si uvedomiť dôležitosť efektívnej komunikácie – musí byť konzistentná a predsa stručná, umožňujúca prezentovať projekt niekoľkými slovami, nezabúdajúc na zámer – presvedčiť poslucháča.  

3. december popoludnie  a 4. december celý deň
Pitching v praxi , tréning pre prihlásených účastníkov s projektom
Základom cvičení je účasť na rannej prednáške. Tréning sa začne sériou otázok a odpovedí, aby sme presne špecifikovali potreby každého projektu a správny  spôsob prezentácie. Workshop vám pomôže pripraviť najvhodnejší spôsob pitchingu konkrétneho projektu. Preaktické cvičenia, spätná väzba od členov skupiny a trénera pomôžu odhaliť nedostatky prezentácie.

!!Uzávierka prihlasovania : piatok, 23. november 2018!!
Počet miest je limitovaný
Prihlášky prijímajú: 
Creative Europe Desk Slovakia; Grösslingová 32; 811 09 Bratislava; Slovakia;
Tel.: +421 2 526 36 935, veronika.pastekova@cedslovakia.eu, www.cedslovakia.eu

Pre registráciu je potrebné poslať prihlášku s nasledujúcimi materiálmi (v angličtine):
 

Krátku synopsu  (5 riadkov)
Synopsu  ( 1 stranu ), exposè (dlhšia synopsa max 5-8 strán)
Krátku autorskú explikáciu, obsahujúcu  odpovede na tri otázky :
Definíciu témy : o čom projekt SKUTOČNE je ?
Prečo práve VY robíte TENTO projekt ?
Prečo ste sa prilhásili na workshop Pitch It ! a čo od toho očakávate ?
 

Tešíme sa na vás a Vaše vzrušujúce projekty!

 Sibylle Kurz.