Trinásť Kancelárií Kreatívna Európa spolu s agentúrou EACEA organizujú European NEWS Pitch pre projekty, ktoré chcú žiadať vo výzve Kreatívnej Európy Journalism Partnerships.
Pitching vybraných projektov sa uskutoční v piatok 1. júla 2022 od 10:00 do 13:00 online cez Zoom.

Uzávierky prihlášok pre účastníkov s projektom je 10. júna. Pre účastníkov, ktorí by sa chceli pitchingu zúčastniť iba ako pozorovatelia je možné sa zaregistrovať do 30. júna.
Akciu organizujú Kancelárie Kreatívna Európa z Belgicka, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Írska, Holandska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Švédska.

Výzva NEWS-Journalism Partnerships, ktorá má uzávierku 7. 9., je určená pre projekty spolupráce medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti médií. O podporu môže žiadať konzorcium aspoň 3 partnerov z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa programu Kreatívna Európa. Konzorcium môže zahŕňať neziskové, verejné a súkromné ​​médiá (tlačené, online, rádio/podcast, TV) aj ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti médií (asociácie, MVO, novinárske fondy, vzdelávacie organizácie pre mediálnych profesionálov).