Koordinátor projektu: Passa Porta, Internationaal Literatuurhuis Brussel (Belgicko)

 

Partneri: Instytut Książki (Poľsko), Literarisches Colloquium Berlin e.V. (Nemecko),

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY (Slovensko),Transeuropéennes /Assemblée pour pour traduire entre les cultures (Francúzsko)

 

Popis projektu: Multijazyčnosť a kultúrna diverzita poskytuje základ európskej identity. Z tejto perspektívy, literárny preklad je schopnosť a umenie, ktoré umožňuje rozširovanie európskej kultúrnej jednoty. Projekt PETRA davá literárne preklady v Európe do popredia. Spája rôzne prekladateľské organizácie, zaštituje organizácie a siete a na vrchol toho pridáva: nové iniciatívy, slovo jednotlivého prekladateľa, synergie a globálne európske vízie. Projekt je vlastne kampaňou na podporu a promovanie literárnych prekladov v Európe. Cieľom je vytvorenie európskeho fóra pre literárny preklad a tak isto prezentácie literárneho prekladu širšiemu obecenstvu ako aktivity, dobrodružstva a umeleckého procesu, ktorý je zaujímavý a náročný.

 

Výška grantu: 133.800,00 €

 

Webová stránka: www.petra2011.eu/