DEADLINE: 28. 7. 2022, 17:00

Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“.
Finančná podpora existujúcich sietí kín, ktoré premietajú európske filmy.
 
Táto podpora nie je určená pre jednotlivé kiná, ale pre zastrešujúce organizácie sietí kín. Jedinou takouto organizáciou, ktorá pokrýva sieť spolupracujúcich kín, je v súčasnosti Europa Cinemas. Europa Cinemas následne prerozdelí svojim členom.
Účelom finančnej podpory je predovšetkým zvýšiť podiel európskych filmov v kinematografických programoch, zvýšiť počet mladých divákov a vytvoriť spolupracujúce siete kín.

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Informácie o výzve

\"\"Europa Cinemas
Podpora v rámci schémy na podporu sietí kín sa ďalej prerozdeľuje prostredníctvom európskej siete kín Europa Cinemas.

 

Viac informáciípodmienky a prihlasovanie

Kontakt

 

 

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-CINNET